Agentúra Zimný

Chránime Vaše hodnoty

Úvod

Čím sa zaoberáme

POISTENIE

Ochrana Vášho majetku a zdravia pred nepredvídateľnými udalosťami

LEASING

Financovanie nákupu motorových vozidiel a technológií

DÔCHODKY

Druhý a tretí pilier dôchodkového zabezpečenia/sporenia

Agentúra Zimný, s. r. o.
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

+421 905 766 621

agentura@zimny.sk